Bağırsağımızdaki Mikroskobik Yaşam

Geçtiğimiz 20 yılda yapılan araştırmalarda vücudumuzun tam otonom bir yapıda olmadığı, sayıları trilyon ile ifade edilebilen bakteri, mantar ve protozoaların bizimle birlikte ve kısmen bizden bağımsız olarak yaşamını sürdürdüğü keşfedildi. Bunların tümüne, genleriyle birlikte microbiom adı verildi. Bu canlıların sayısı değişmekle birlikte yapılan araştırmalarda bizim hücrelerimizden daha fazla olduğu gösterilmiştir; oran 1.3/1 tür, yani bizim…