İshal

İshal dışkının sulu ve sık olması halidir. Sindirim kanalının çok değişik hastalıklarında ishal ortaya çıkar. Dışkı çok bol miktarda ve sulu ise bu genellikle ince barsak kökenli, az miktarda, cıvık ve sık ise kalın barsak kökenlidir. Akut gastroenterit en sık görülen akut (kısa süreli) ishal nedenidir. Bakteri ya da virus infeksiyonlarına bağlı olarak gelişebilir. Yaz…